06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Privacy statement Oudeboon Onderwijsadvies

Oudeboon Onderwijsadvies (OOA) vindt het belangrijk de privacy van de bezoekers van haar website en haar klanten zorgvuldig te beschermen. Ons privacy-beleid is van toepassing op alle diensten van Oudeboon Onderwijsadvies. OOA respecteert de privacy en rechten van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om bepaalde persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Microsoft.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we uw berichten enige tijd bewaren, echter niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Soms vragen wij naar (persoonlijke) gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Die gegevens maken het voor ons mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Microsoft. OOA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • OOA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

OOA verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OOA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jan@oudeboonoa.nl

Door gebruik te maken van onze website: www.oudeboonoa.nl geeft u aan ons privacy-beleid te accepteren. OOA onderzoekt de kwaliteit van haar privacy-beleid regelmatig en steekproefsgewijs. Mocht u nog vragen over ons privacy-beleid hebben, kunt u gerust contact met ons opnemen.