06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Audits

Een audit of zelfevaluatieonderzoek bevat de volgende componenten:

 • Inspectiekader als uitgangspunt.
 • Voorbereidingsgesprek met schoolleiding
 • Voorbereidingsgesprek met team (toelichting doel en uitleg onderzoek componenten onderwijsproces)
 • Klassenobservaties bij alle leraren met vervolgens een waarderend nagesprek (sterkte /zwakte analyse) met de individuele leraren (15 minuten p.p.) (OP 2, OP3 en OP4)
 • Gesprek met de leerlingen (Schoolklimaat SK1 en SK 2)
 • Gesprek met het team (Kwaliteitsbeleid en professionalisering (KA1 en KA 2)
 • Gesprek met de intern begeleider (OP2, OP4 en OP6)
 • Gesprek met de schoolleider (KA1, KA 2 en KA 3)
 • Onderzoek naar de opbrengsten van de school (OP8, OR1, OR2, OR3).
 • Onderzoek naar de kwaliteit van de verantwoording, medezeggenschap en inspraak (KA3).
 • Onderzoek wettelijke bepalingen: schoolgids, schoolplan, plan van aanpak of jaarplanning, schoolondersteuningsprofielplan (SOP),
 • Onderzoek tijd: schooltijden klokurentabel en schoolvakanties.
 • De school ontvangt een rapport van bevindingen en aanbevelingen.
 • Nagesprek met directie en team.
 • Rapport van bevindingen (met aanbevelingen).
 • Schoolleider geeft schriftelijke reactie op het conceptrapport.
 • Reactie wordt opgenomen in het rapport
 • Definitief rapport wordt vastgesteld.
 • Bevindingen van het rapport worden met betrokkenen besproken.
 • Bijstellen Plan van Aanpak (of jaarplanning).