06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Thematisch onderzoek

Diepteonderzoek naar de kwaliteit en de samenhang van een aantal kwaliteitsgebieden. De opzet en inrichting van de audit wordt in nauw overleg met de opdrachtgever ontworpen. Zo kan er bijvoorbeeld onderzoek worden gedaan naar de volgende deelgebieden:

 1. Ondersteuning, begeleiding en zorg

Onderzoek OP2, OP3, OP4 en OP6.

 1. Opbrengsten en veiligheid

OR1, OR2, OR3, OP8, SK 1.

 1. Opbrengstgericht onderwijs
 • OP1, OP2, OP3, OP4, OP8, OR1, OR2, OR3 en KA3
 • Evt. inzoomen op handhaving toetsbeleid en verantwoording
 • Verhogen resultaten van een bepaald vakgebied
 1. Schoolklimaat
 • Veiligheid en Pedagogisch handelen
 • SK1 en SK2, OP1, OP2, OP3, OP4 en OP6
 • Onderzoek naar de kwaliteit van de analyse van de enquêtes: trends, risico’s ambities en doelen. (Enquêtes veiligheidsbeleving en welbevinden)
 • Ouderbetrokkenheid en communicatie
 • Uitdagende leeromgeving
 • Klachtafhandeling en vervolg RI&E
 • Registratie en afhandeling incidenten
 • Inzet en rol anti-pestcoördinator (herstelmedewerker, gedragscoördinator, interne vertrouwenspersoon)
 1. Op weg naar een verbetercultuur (KA2)

Onderzoek naar de verschillende niveaus in kwaliteitscultuur: KA1, KA2 en KA3.

Kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid, stelsel van kwaliteitszorg, professionele cultuur, verbetercultuur, inwerken nieuwe medewerkers, stimuleren en motiveren nieuwe medewerkers, medezeggenschap, draagvlak zoeken, leiderschapsstijlen, gebruik bekwaamheidsdossiers, de ontwikkeling van leraren van startbekwaam naar vakbekwaam.

 • Zoeken naar trends en risico’s
 • Benoemen van wat er goed gaat
 • Benoemen van verbeterpunten
 • Het duiden van de aangetroffen cultuur (sterkte/zwakte analyse)
 • Professionele dialoog met leraren