06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

AVG etiquette in het onderwijs

Velen denken dat de AVG alleen over privacy gaat en beschouwen deze regelgeving vanuit een privaat perspectief. AVG op school gaat echter ook over de databescherming van de leerlingen en hun ouders, over toegang tot datagegevens en de omgang met die betrouwbare gegevens. Wat mag een leraar wel of niet de ‘digitale ruimte’ en daarmee het publieke domein in sturen? En andersom? Welke dataprotectie mag een leraar eigenlijk van haar schoolorganisatie verwachten? Waar liggen kansen en risico’s?

Een actueel onderwerp ten tijde van ‘onderwijs op afstand’, E-learning, Apps en ‘vlogs’.

De regelgeving wordt op een eenvoudige, interactieve en ludieke manier aangeboden. Na 2,5 uur weten leraren waarop ze in het kader van de AVG moeten letten en ook op mogen rekenen.
De training is specifiek ontwikkeld voor de dagelijkse onderwijspraktijk en wordt óf in Drachten óf op locatie georganiseerd.

Voor wie: Schoolteams, maximaal 12 deelnemers!
Kosten: € 495,- , exclusief reis- en materiaalkosten.
Op basis van de registratie bij CRKBO is geen btw verschuldigd.

Trainers/docenten: 
Dhr. A.S. Dijk (ICT en AVG specialist SquAlle) en/of
Drs.  J.S. Oudeboon (MES & RDO)

Inschrijven:
Deelnemers kunnen zich via diverse websites aanmelden via onderstaande knop