06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Zicht op kwaliteit

Het huidige ‘Onderzoekskader 2017’ van de inspectie geeft zicht op wat de overheid van waarde vindt bij het verzorgen van goed onderwijs. Zo’n kader geeft per kwaliteitsgebied richtlijnen aan schoolleiders en leraren over zaken die moeten of mogen. Het is dan ook handig deze richtlijnen op te nemen in het systeem van kwaliteitszorg van de school. Kennis van het kader draagt bij aan eenduidigheid in de communicatie tussen leraren onderling en mede daardoor in het verhogen van vakmanschap voor de leraren. Ook maakt dat de communicatie met andere vakgenoten (bestuurder, directie, inspecteur, auditor) gemakkelijker. Communiceren en spiegelen verhogen je zicht op eigen handelen in je zicht op het onderwijs in je eigen school. De laatste ontwikkelingen op het gebied van Kwaliteitsbeleid worden in de presentaties meegenomen. Elk jaar worden de Onderzoekkaders van de inspectie, naar aanleiding van wijzigingen in de wet- en regelgeving, bijgesteld. Momenteel (2020) is de inspectie bezig met het onderzoeksprogramma: ‘Evaluatie en Bijstelling Onderzoekskaders.’ Op 1 augustus 2021 wordt, naar verwachting, een nieuw Onderzoekskader gepresenteerd.

De inhoud van het programma wordt met de organisatoren vooraf afgestemd op de doelgroep. Dit kunnen leraren, schoolleiders en intern begeleiders, onderwijskwaliteitsmedewerkers, auditoren of auditoren in spé zijn.