06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Flitsbezoeken 2.0

 • Gevalideerde cursus (op verzoek, in-company-training, minimaal 12 personen)
 • Vier bijeenkomsten in schooljaar 2023-2024
 • Inschrijving voor schoolleiders, teamleiders, intern begeleiders
 • De scholing is een coproductie van Oudeboon Onderwijsadvies

Flitsbezoeken 2.0
Flitsbezoeken geven schoolleiders en intern begeleiders in korte tijd veel informatie over het reilen en zeilen van hun school. Met behulp van een korte kijkwijzer (6 punten) bent u snel op de hoogte (binnen 6 minuten) wat er in de klassen gebeurt en krijgt u, omdat u meerdere keren in de groep komst (gemiddeld 6 keer per jaar) goed zicht op het functioneren èn het ontwikkelen van de leraren en andere medewerkers van uw school. Flitsbezoeken zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het boek: ‘The Threeminute Classroom Walk Through’ van Carolyn Downey. Het programma is aangepast aan de Nederlandse situatie en aan de standaarden (OP3) van de inspectie van het onderwijs.

Gericht observeren en actief luisteren
Door zo’n zes minuten in een groep te blijven is het mogelijk het werk van uw collega’s vaker en regelmatiger te observeren. Een klassenbezoek wordt een vast onderdeel van het integraal personeelsbeleid van uw school. In korte tijd (circa 6 minuten) verzamelt u impressies en keuzemomenten over de wijze waarop les wordt gegeven op uw school. In de training leert u met behulp van filmpjes waar u vooral op moet letten. U leert effectief en gericht te kijken èn te luisteren. U ontdekt patronen in de lessen van uw collega’s. Vervolgens geeft u hen in een gesprek zowel complimenten als ontwikkelpunten mee.

Reflectieve dialoog
Bij het flitsbezoek hoort een professionele terugkoppeling. U doet dit door de leraar na afloop enkele vragen te stellen of later een gesprek te voeren. U wordt getraind in het stellen van ‘goede’ vragen en het voeren van een reflecterende dialoog. Het gaat er vooral om dat de leraar nadenkt over wat hij doet, waarom hij zo handelt en welke invloed dit heeft op het leerproces van de leerlingen. Flitsbezoeken zijn ontwikkelingsgericht en horen bij een professionele kwaliteitscultuur van een school.

Theorie en praktijk
De aanpak van ‘Flitsbezoeken 2.0’ is gerelateerd aan het ontwikkelingsniveau van de leraar (startende leraar, leraar op het niveau basisbekwaam, vakbekwaam niveau).
Carolyn Downey gebruikt de principes van groei en verandering van Stephen R. Covey en de cursusleider vertaalt die naar de Nederlandse situatie. De werkwijze van Downey wordt daarmee in een breder perspectief geplaatst en o.a. gekoppeld aan de theorie en praktijk van het ‘waarderend leiderschap’ en het situationeel leiderschap. Tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers steeds een praktijkopdracht mee. De scholing is ook een goede voorbereiding op een opleiding tot auditor.

Voor wie
Schoolleiders, intern-begeleiders, teamleiders, bouwcoördinatoren en leraren die zich bezig houden met collegiale consultaties.

Resultaat

 • Betere leraren, beter onderwijs.
 • Vergroten reflecterend vermogen van de leraar.
 • Vergroten analytisch vermogen van de leraar.
 • Slimmer, effectiever en efficiënter werken in de klas.
 • Versterken van de kwaliteitscultuur binnen de school.
 • Creëren van een professionele sfeer op school, waarin wederzijds leren normaal is.
 • Cursus is officieel geregistreerd en gevalideerd door het Lerarenregister.nl.

Trainer
Drs. Jan Oudeboon (MES & RDO), Leraar primair onderwijs, directeur van verschillende basisscholen, Onderwijskundige, oud-inspecteur en directeur-bestuurder a.i. , senior-onderwijsadviseur.

Plaats, data en tijd
In overleg (alleen nog mogelijk in het schooljaar 2023-2024).

Kosten
De kosten van de cursus bedragen: € 525,- p.p. inclusief materiaalkosten.
Belangstellenden kunnen zich melden via: jan@oudeboonoa.nl