06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

ABC-traject voor bovenschoolse directeuren of directeur-bestuurders

‘Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van jezelf’, zei Henry Ford. Tijdens mijn werk als schoolleider, als directeur-bestuurder en als inspecteur heb ik immer – enkele keren per jaar – gebruik gemaakt van de diensten van een coach. Om zaken door te spreken, te analyseren of te reflecteren. Nu denk ik op mijn beurt graag en regelmatig mee met directeuren of directeur-bestuurders om:

  • beter inzicht te krijgen in een vraagstuk, situatie of conflict,
  • de eigen situatie, positie of rol meer helder te krijgen,
  • begrip te geven voor de positie van de ander(en),
  • elementaire belemmerende gedachten of overtuigingen op te sporen,
  • achterliggende gedachten of overtuigingen op te sporen.