06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Zelfevaluatie onderzoek

Bij deze audit staan de klassenbezoeken (OP2, OP3, OP 4) en het kwaliteitsbeleid (KA1, KA2, KA3) centraal. In de audit wordt nagegaan in welke mate de school zicht heeft op de kwaliteit van hun onderwijs. De auditor gaat na op welke wijze de kwaliteit getoetst, geanalyseerd en geëvalueerd wordt. De auditor gaat in zijn onderzoek na of de school het oordeel ‘goed’ op kwaliteitsgebied KA1 kan halen. De belangrijkste criteria hiervoor zijn:

  • Systematische activiteiten in het kader van het cyclische proces bij de bewaking en bevordering van onderwijskwaliteit
  • Een functionerend systeem van kwaliteitszorg
  • Inzet en betrokkenheid van onafhankelijke deskundigen bij de evaluaties