06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Groepsdynamisch werken

Deze workshop is een snelle en pragmatische introductie op het Groepsdynamisch onderwijs. GDO is een stroming in het onderwijs die ageert tegen de doorgeschoten individualisering van het onderwijs en het verzwakte opvoedingsgezag van leraren. In de workshop komen de hoofdelementen en de zeven pijlers van groepsdynamisch onderwijs aan de orde. Uitgangspunt van de inhoud van de workshop is het boek van Willem Mennen en Eelke Hoekstra ‘Beter leren door groepsdynamiek (2019, uitgeverij Pica: ISBN 9 789492 525420). De workshop wordt (zo mogelijk en zo nodig) tezamen met collega Eelke Hoekstra gegeven.