06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Oudeboon Onderwijsadvies

Voor een heldere kijk op onderwijs

Standaard Audit

Een reguliere audit ter voorbereiding van een verificatie-, thema- of kwaliteitsonderzoek van de inspectie.
De school ontvangt een rapport van bevindingen.

Kwaliteitsonderzoek bij leraren

Onderzoek en analyse naar de competenties en het niveau van lesgeven van een leraar.

Maatwerk advies

Maatwerk voor begeleiding of coaching van beginnende directeuren, auditteams, onderwijsbeleidsmedewerkers en/of directeur-bestuurders.

Waarderend Auditeren

Onderzoek waarbij eerst vastgesteld wordt wat er allemaal goed gaat binnen de schoolorganisatie en waarin daarna beschreven wordt wat de belangrijkste ontwikkelpunten van de school zijn.
De school ontvangt een rapport van bevindingen met aanbevelingen.

Professionele dialoog

Ondersteuning (in theorie en praktijk) aan leraren om op een opbouwende wijze met elkaar in dialoog te gaan na een collegiale visitatie.

Workshops voor teams

Diverse thema’s op het gebied van didactisch handelen of kwaliteitsbeleid worden in studiedagen of als workshop aangeboden.

Ontwikkelingsgerichte klassenbezoeken

De auditor doet klassenbezoeken en bespreekt zijn bevindingen in een professionele dialoog met de leraar.

Begeleid observeren in de klas

Observeren in een klas is een kunst; waar let je op tijdens een klassenobservatie? Met welke feedback kan mijn collega zich verder ontwikkelen? Hoe kan ik zien of de les op startbekwaam, basisbekwaam of vakbekwaam niveau wordt gegeven?

Begeleiding zeer zwakke scholen

Programma op maat om op een effectieve en voor teamleden constructieve wijze (weer) te voldoen aan de door de inspectie gestelde eisen.

%

Betrouwbaar

Jaar ervaring in auditeren

Nieuwe programma’s voor het schooljaar 2020-2021

Jaar onderwijsprofessional

Drs. Jan Oudeboon is een man uit de praktijk; zo was hij leraar, schoolleider, directeur Onderwijs, directeur-bestuurder, inspecteur van het Onderwijs. Naast zijn werk studeerde hij jarenlang. Zo is hij o.a. Onderwijskundige, RDO en Master of Educational Superintendency (MES) en auteur van het boek ‘Meesterlijk bekwaam’.

Jan Oudeboon was directeur Onderwijs en algemeen directeur bij BoBoB in de periode 1998 – 2004, inspecteur van het Onderwijs in de periode 2004-2009 en als Onderwijskundige betrokken bij het opzetten van de afdeling Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitsbeleid bij Proloog Leeuwarden (2009 – 2013) en hoofddocent van de Auditopleiding bij Bureau Meesterschap in de periode 2011 – 2018. Vanaf 2018 is hij zelfstandig ondernemer als onderwijsadviseur.