06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Didactisch handelen

Leraren doen hun werk beter als ze weten wat er van hen persoonlijk, van de collega’s en de organisatie als geheel verwacht wordt. Sommige teams vinden het daarom verhelderend wanneer de laatste inzichten op didactisch gebied nog eens op een rijtje worden gezet. Accenten binnen het didactisch proces binnen een school kunnen verschuiven of schoolteams willen specifiek inzoomen op één of meerdere aspecten van het onderwijsproces. Leraren ontwikkelingen zich daarbij heel verschillend. Verschillende thema’s die te maken hebben met didactisch handelen komen aan de orde. De presentaties zijn interactief. Over de inhoud, de opzet en de uitvoering wordt vooraf overleg gevoerd (maatwerk).

Enkele thema’s als voorbeeld:

  • Werken met verschillende instructiemodellen (o.a. EDI, ADI, DIM, IGDI, GRRIM).
  • Variaties in feedback aan leerlingen; meer bewust omgaan met taakgerichte, procesgerichte, meta-cognitieve of persoonlijke feedback;
  • Planmatig differentiëren en/of afstemmen (inclusief opzet Kindgesprekken);
  • ‘De kunst van het loslaten’, op zoek naar een doorgaande lijn van zelfstandig werken, zelfstandig leren naar zelfverantwoordelijk leren.

Tijdens een intakegesprek maken we samen een inschatting van de beginsituatie van de school. Welke zaken wil het team verstevigen of verdiepen en welke thema’s zijn actueel? Welke niveau- of visieverschillen bestaan er binnen een team? Zijn er discrepanties tussen de beschreven voornemens en de uitvoering van het schoolconcept?