06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Close reading

Als auditor observeer ik regelmatig methodische lessen ‘begrijpend lezen’. Vaak volgt de leraar stipt de aanwijzingen van de methode en zie ik desondanks dat de betrokkenheid van teveel leerlingen in die les snel afneemt. Een intensievere aanpak (een snellere variant op Close reading) helpt om de betrokkenheid en de effectiviteit van een les begrijpend lezen te vergroten. Bij deze aanpak gaan de leerlingen hard aan het werk en staat de schriftelijk informatie centraal en niet de leesstrategie. In twee workshops worden zowel de theorie als praktijksituaties van deze aangepaste versie van Close reading besproken en uitgewerkt.

Programma wordt aangepast aan de situatie per school (Intake en maatwerk).