06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

ABC-traject voor schoolleiders

Confucius zei ooit: ‘Wijs leiderschap gaat voorbij aan kennis’.  In de begeleiding van schoolleiders luister ik veel en stel ik vragen. Ik probeer oordelen te vermijden, ongevraagde adviezen te voorkomen en ga vooral geen lessen in leiderschap geven.Deze sessies kunnen zo nodig uitgevoerd worden in de eigen school, maar liever in mijn kantoor te Drachten of – bij mooi weer –  wandelend in de natuur.  Vaak leiden deze gesprekken tot nieuwe inzichten of verrassende perspectieven.

Thema’s die in vorige sessies aan de orde kwamen, waren o.a.:

  • Meer ruimte geven aan collega’s en toch ‘in controle’
  • Het vinden van de balans tussen visie, durf en verantwoordelijkheden.
  • Hoe om te gaan met afwijkende visies en sterke oppositie binnen een schoolteam?
  • Hoe kan ik het draagvlak versterken binnen mijn team?
  • Persoonlijke stabiliteit en het zoeken naar een betere balans tussen werk en privé.