06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Waarderend auditeren

Onderzoek naar de positieve en sterke punten van de organisatie.
Gesprekken met medewerkers; doorvragen om de bevindingen feitelijk te maken.
Sterke punten van de school opsporen en volgen volgens de PDCA-cyclus.

Doelen van het waarderend onderzoek:

  1. Medewerkers enthousiasmeren;
  2. Kwaliteitsbewustzijn medewerkers verhogen;
  3. Zoeken naar ‘best practices’ waar andere medewerkers hun voordeel mee kunnen doen.
  4. Beschrijven van de ‘succesverhalen’ van de school op grond van feitelijke bevindingen.

Het onderzoek is niet beoordelend, controlerend of toetsend.
Het is een vertaling van ervaringen naar feitelijke bevindingen.
Samenhang aangeven tussen procedure en praktijk.
Waarderend auditeren is meer een benadering dan een methodiek.