06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Begeleiding schoolteams

De afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij de teamontwikkeling van scholen waarvan de kwaliteit van het onderwijsproces door de inspectie van het Onderwijs als ‘zeer zwak’ of als ‘onvoldoende’ werd beoordeeld. De trajecten zijn gericht om het volgende inspectiebezoek met ‘voldoende’ af te ronden. Tot op heden zijn alle ondersteuningstrajecten succesvol afgerond.

Maatwerk – planning, agenda en borging worden in nauw overleg met directie en staf afgestemd.

Sommige scholen vragen extra ondersteuning in hun ontwikkeling van ‘voldoende’ naar ‘goed’. Deze ondersteuning vindt plaats nadat er een audit is uitgevoerd.

Maatwerk – waarderend auditeren  – aanbevelingen vervolgtraject.