06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Visie en missie

Er bestaan binnen schoolteam vaak verschillende opvattingen of verschillende accenten over de bedoeling van onderwijs. Per stichting of vereniging verschilt de identiteit of het concept. Ook de context van een school verschilt enorm en daarmee de verwachtingen van leerlingen, ouders en hun leraren. Wat verwacht het voortgezet onderwijs van de school? Wat mag de overheid (inspectie) van de school verwachten?

In deze workshop komen (veelal) de volgende zaken aan de orde:

  • Verschil tussen visie en missie van de school;
  • De context van de school;
  • Wat verwachten de ouders (analyse leefstijlen volgens indeling CPB);
  • Hoe profileren wij ons als schoolteam;
  • Prioriteren voornemens Schoolplan en Schooljaarplan.