06 222 610 06 Jan@Oudeboonoa.nl

Intervisie auditteams

De intervisie bijeenkomsten van auditoren verlopen in een sfeer van onderling vertrouwen. Er wordt gewerkt aan het oplossen of voorkomen van problemen tijdens het auditeren. Actualiteiten en wetenswaardigheden worden uitgewisseld en auditrapporten op inhoud en stijl geëvalueerd. Jaarlijks begeleid ik verschillende groepjes auditoren. Deze intervisiegroepen worden per bestuur gefaciliteerd.